Dôležité informácie k cestovaniu

Informácie na tomto webe boli aktualizované 09.09.2020

V súvislosti so zamedzením prenosu ochorenia Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nové opatrenia.

VŠETCI CESTUJÚCI Z KTOREJKOĽVEK KRAJINY  
Prilietavajúci na Slovensko  sú s účinnosťou od 07.09.2020 povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (Public Health Passenger Locator Form -„PLF“), ktorý je zverejnený na webovom sídle MDV SR https://www.mindop.sk/covid/

Jeho cieľom je vyhľadanie informácií o cestujúcich v prípade výskytu nákazy koronavírusom na palube lietadla.

CESTUJÚCI Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN
Ak ste za posledných  14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená medzi bezpečnými krajinami (bezpečnými krajinami sú Austrália, Česko, Čína, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko), ste s účinnosťou od 07.00 hod. dňa 10.09.2020 povinný sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica . Pri registrácii zadajte prosím svoju emailovú adresu, na ktorú dostanete potvrdenie o zaregistrovaní, ktorým sa preukážete pri príchode na Slovensko príslušníkovi Policajného zboru SR.

Pri registrácii uvedie každý cestujúci svoju e-mailovú adresu, na ktorú dostane potvrdenie. Tým sa každý cestujúci preukáže pri príchode na Slovensko príslušníkovi Policajného zboru SR.

CESTUJÚCI S TRANZITOM CEZ RAKÚSKO
Tranzit cez Rakúsko je možný bez ohľadu na to, či ide o príchod do Rakúska z krajiny bez obmedzení alebo aj s obmedzeniami vstupu. Najnovšie sa však vyžaduje povinne predložiť prehlásenie o tranzite. Prehlásenie o tranzite nájdete na tejto stránke.

Podrobné informácie o leteckom tranzite v Rakúsku nájdete tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#rakusko

 

Podrobné informácie o cestovaní počas pandémie a karanténe nájdete na webe ministerstva https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

V prípade otázok zavolajte na číslo +421 2 32 35 30 30.