Dôležité informácie k cestovaniu

V súvislosti so zamedzením prenosu ochorenia Covid-19 prijali príslušné orgány štátnej správy SR nové opatrenia.

Podrobné informácie nájdete na tejto stránke:

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

V prípade otázok zavolajte na číslo MZV +421 2 32 35 30 30.