Oznámenie k mimoriadnej situácii COVID19

Cestovná kancelária tripex s.r.o. (ďalej len tripex), vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ cestovných služieb a produktov. Tripex poskytne maximálnu súčinnosť a poradenstvo pri vybavovaní vašich požiadaviek spôsobených pandémiou COVID19 ale: