Poistenie proti insolventnosti

Certifikát poistenia proti úpadku CK - platnosť 19.12.2020 - 18.12.2021