Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi klientom a spoločnosťou Tripex s. r. o.
Práva, povinnosti a zodpovednosť spoločnosti Tripex s.r.o. a jej klientov. Cenník služieb.