Pred vycestovaním

V tejto časti nájdete dôležité informáciu potrebné pre každého cestujúceho pred a počas cesty.

1.    Doklady
Najdôležitejšou informáciou pred vycestovaním do zahraničia je to, či k vstupu do cieľovej krajiny potrebujete cestovný pas alebo postačuje občiansky preukaz. Niektoré krajiny vyžadujú nevyhnutnú dobu platnosti pasu po vstpe do krajiny, spravidla ide o 6 mesiacov. Radi by sme Vám odporučili si však pri každej ceste zabaliť aj kópiu údajovej stránky vášho cestovného pasu a uložiť ju mimo dokladov. V prípade straty, či krádeže dokladov v destinácii vám uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu. Vodiči by mali dbať aj na to, či v danej krajine platí slovenský vodičský preukaz alebo sa vyžaduje medzinárodný.

2.    Peniaze
Pri prekračovaní štátnej hranice môže kontrolujúci úradník požiadať o preukázanie finančnej čiastky, zodpovedajúcej finančnému zabezpečeniu uvádzanej dĺžky pobytu v zahraničí. Potrebnú sumu na jeden deň pre dospelých a deti si určuje každý štát samostatne a taktiež určuje, či na preukázanie čiastky stačí platobná karta, cestovné šeky alebo hotovosť. V žiadnom prípade túto povinnosť nepodceňujte. Pri nedostatku peňazí sa ľahko môže stať, že vás do krajiny v lepšom prípade nevpustia, v horšom prípade (ak vás budú kontrolovať už na území príslušného štátu) vás môžu zadržať a následne z krajiny vyhostiť.

3.    Poistenie
Pri cestách do členských krajín EÚ je od 01.01.2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá do 30 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch odporúčame uzavrieť pred cestou doplnkové pripoistenie na cestu do zahraničia. Poisťovne na Slovensku ich poskytujú takpovediac "ušité na telo" za prijateľné poplatky. Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia vlastným vozidlom, nespoliehajte sa iba na zákonné poistenie, uzavreté v SR. Aj malá dopravná nehoda v zahraničí vás môže prísť poriadne draho, obzvlášť ak dôjde k zraneniu posádky v druhom aute. Aj tu odporúčame poistiť auto a spolucestujúcich v ňom osobitným pripoistením.

4.     Informácie
Vždy je dobré mať informácie o krajine, do ktorej cestujete - o to viac ak sa chystáte do exotických krajín alebo na iný kontinent. Základné informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničia. Dôležité sú najmä údaje o aktuálnej bezpečnostnej situácii, povinnom očkovaní ale aj o miestnych pomeroch (náboženských zvykoch, vyžadovanej forme správania sa, oblečenia, zákaze požívania alkoholických nápojov či už na verejnosti alebo vôbec a podobne).

5.    Bezpečnosť
Pred vycestovaním sa oplatí stráviť niekoľko minút pri počítači a zistiť si na internete údaje o bezpečnostnej situácii v cieľovej krajine, eventuálne aj v krajinách tranzitu. Aj počas pobytu odporúčame sledovať miestne informačné zdroje a v prípade zmeny situácie konať uvážlivo a bezpodmienečne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek. Odporúčame pred cestou vyplniť registračný formulár, určený pre občanov SR, cestujúcich do zahraničia. Dobrovoľnou registráciou zjednodušíte pomoc sebe, vašim príbuzným a známym v situáciách, keď to budete naozaj potrebovať. Registrovat sa môžete na tejto stránke.

6.    Víza
Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej do Chorvátska, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny , Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.
Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze?
Všetky užitočné rady ministerstva zahraničných vecí nájdete na tejto internetovej stránke.

zdroj: http://www.mzv.sk/