Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom relevantné pre cestovný ruch

08.02.2021 O lietaní

Mobilita:

 

 • Už žiadny voľný pohyb osôb: občania Spojeného kráľovstva už nemajú slobodu pracovať, študovať, začať podnikať alebo žiť v EÚ a naopak.
 • Návštevníci Spojeného kráľovstva v EÚ potrebujú platný cestovný pas.
 • Víza sú potrebné na pobyty dlhšie ako 90 dní v 180-dňovom období.
 • Dodatočné hraničné kontroly.
 • Pas EÚ pre zvieratá už neplatí.
 • Doložka o nediskriminácii zaručuje rovnaké zaobchádzanie s občanmi EÚ pri krátkodobých vízach.
 • Dohoda sa nevzťahuje na právo vstúpiť (s vízami alebo bez víz), pracovať, zdržiavať sa občanov EÚ v Spojenom kráľovstve alebo občanov Spojeného kráľovstva v EÚ.
 • EÚ však už prijala rozhodnutie umožniť štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva krátkodobé bezvízové pobyty v trvaní až 90 dní v rámci akejkoľvek 180-dňovej lehoty, a to od 1. januára 2021. Spojené kráľovstvo sa tiež rozhodlo povoliť bezvízový styk pre krátkodobé návštevy pre občanov EÚ.
 • Rozhodnutie EÚ je podmienené tým, že Spojené kráľovstvo bude naďalej poskytovať rovnaké bezvízové cestovanie pre krátkodobé návštevy občanov EÚ zo všetkých členských štátov EÚ bez diskriminácie medzi občanmi EÚ.
 • Ak by Spojené kráľovstvo zaviedlo vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, bude sa bezodkladne uplatňovať mechanizmus reciprocity EÚ.
 • Občania Spojeného kráľovstva, ktorí majú v úmysle zostať v členskom štáte EÚ po dobu presahujúcu 90 dní z akéhokoľvek dôvodu (napr. práca, výskum, štúdium, odborná príprava), budú môcť tak urobiť za podmienok vstupu a pobytu pre štátnych príslušníkov tretích krajín stanovených v práve EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov

Letecká doprava :

 

 • Leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva sa už nezúčastňujú na plne liberalizovanom leteckom trhu EÚ.
 • Na základe licencie vydanej Spojeným kráľovstvom už nemôžu prevádzkovať osobné alebo nákladné lety medzi destináciami EÚ.
 • Už nemôžu prevádzkovať lety cestujúcich do alebo z EÚ (napr. Londýn - Amsterdam - Bangkok).
 • Spojené kráľovstvo sa už nezúčastňuje ani neprispieva k formovaniu štandardov v Agentúre EÚ pre bezpečnosť letectva.
 • Spolupráca v oblasti bezpečnosti letectva, bezpečnostnej ochrany a riadenia letovej prevádzky.

 

Práva cestujúcich v leteckej doprave :

 

 • Od 1. januára 2021 je ovplyvnená úroveň ochrany cestujúcich medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pretože Spojené kráľovstvo je treťou krajinou.
 • To znamená, že práva cestujúcich v leteckej doprave z EÚ sa budú naďalej vzťahovať na lety prevádzkované zo Spojeného kráľovstva do EÚ leteckou spoločnosťou EÚ alebo na lety prevádzkované z EÚ do Spojeného kráľovstva, či už sú prevádzkované leteckou spoločnosťou EÚ alebo Spojeného kráľovstva.
 • Nevzťahujú sa však na lety prevádzkované Spojeným kráľovstvom zo Spojeného kráľovstva do EÚ.
 • Dohoda napriek tomu stanovuje, že obidve strany zaručia zavedenie účinných opatrení na ochranu prístupu cestujúcich k informáciám, cestujúcich so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, ich preplácania a odškodnenia a účinného vybavovania sťažností.

 

Cestná doprava:

 

 • Dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom umožní, aby pravidelné medzinárodné autobusové spoje naďalej spájali EÚ a Spojené kráľovstvo.

 

Železničná doprava:

 

 • Dohoda neobsahuje konkrétne ustanovenia o železničných službách. Cezhraničné železničné služby budú môcť pokračovať po 1. januári 2021 za predpokladu, že železničné podniky z EÚ a Spojeného kráľovstva sú držiteľmi licencií platných podľa práva EÚ pre úseky služieb prevádzkovaných v rámci EÚ a sú v súlade s ostatnými povinnosťami.

 

Vodná doprava:

 

 • Ustanovenia o medzinárodných námorných službách sú v súlade s ostatnými dohodami EÚ o voľnom obchode a zaručili by otvorený a vzájomný prístup na trhy medzinárodnej námornej dopravy (napr. prístup do prístavov, prístup k prístavným službám atď. )

 

 

 

Zdroj: Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Mohlo by Vas zaujímať
O lietaní
Emirates prevádzkuje prvý let s plne zaočkovaným personálom Letecká spoločnosť Emirates sa stala jednou z prvých leteckých spoločností na svete, ktorá prevádzkuje let s plne zaočkovanými frontovými tímami obsluhujúcich zákazníkov.
O lietaní
Nové podmienky a aktualizácia pre Slovensko a Veľkú Britániu Podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá platí od 8.2.2021 sa mení lehota povinnej karantény aj termín pre testovanie.
O lietaní
Karanténa a podmienky vstupu do SR od 17. februára Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí. V súčasnosti, kedy epidemiologickú situáciu komplikujú nové mutácie, dôrazne odporúčame zvažovať každý jeden účel cesty do zahraničia.